070-730 45 95 info@lokalstyling.se

Första intrycket tar 7 sekunder…

för en människa att fastställa sitt eget omdöme om t ex en lokal. Vi jobbar med just dessa 7 sekunder i en strukturerad praktisk och digital process åt våra uppdragsgivare som vill få sina lokaler uthyrda.

Mellan o maxi Lokalstyling

Sammantaget

Våra tjänster är till för att hjälpa dig som fastighetsägare att få:

 • lokaler i visningsbart skick,
 • lokaler möjliga att fotograferas inför marknadsföring,
 • en tänkbar positionering i marknaden,
 • en klar målgrupp att rikta sig mot,
 • klart vad som är positivt med lokalen ur miljö- och hållbarhetsperspektiv,
 • koll på vilka andra lokaler du konkurrerar med i närområdet,
 • lokaler som en kund upplever som tilltalande vid visningstillfällena,
 • lokaler som fortsatt är i ett skick som gör dem visningsbara när som helst (läs serviceavtal på vakanta lokaler)
 • din uthyrningsplan att bli till verklighet.
 • även kommersiella fastigheter stylade inför försäljning.
Lokalstyling Prickar

Våra tjänster

RELOAD

Reload

Kanske har du ett generellt behov och behöver fixa till vissa lokaler eller kommersiella fastigheter inför visningar och försäljning.

Tillsammans går vi igenom vad som behöver göras för att boosta dina lokaler.

Normalt finns det ca 10 olika saker vi kan göra för att ge en viss lokal ett bra första intryck. RELOAD-paketet är ofta helt olika beroende på typ av lokal för att ge lokalen en ny chans med rätt hyresgäst.

ATT TÄNKA PÅ:

 • Hur kommer vi in?
 • Hur ser lokalen ut idag?
 • Hur kan vi visa dess positiva sidor?
 • Hur ser närområdet ut?

FOCUS

Focus

I FOCUS-paketet ingår att vi tar fram rätt underlag t ex ritning (med eller utan förslag på möblering), uppmätning, fotograferar och filmar dina lokaler. Allt digitalt.

Här gäller att hitta det unika med din lokal så den kan attrahera så många klick och intressenter som möjligt, för att kunna motsvara en viss ny hyresnivå.

ATT TÄNKA PÅ:

 • Finns någon form av ritning idag?
 • Är den uppmätt sedan tidigare?
 • Finns historiska foton?
 • Finns en situationsplan över området?

MEDIA & FOOTWORK

Media

I MEDIA & FOOTWORK-paketet tar vi fram underlag och annonsering för olika medier. Traditionella och/eller sociala medier.

Men det innebär inte att vi tappar bort det viktiga fotarbetet d v s ta fram teasers, lappar, banderoller, prata med människor i fastigheten och närområdet. Kanske ska vi ha ett öppet hus för lokalen?

ATT TÄNKA PÅ:

 • Har ni egna konton till Facebook, Instagram eller TikTok?
 • Har ni egen inloggning till t ex Objektvision, Blocket och Lokalguiden?
 • Vad har ni sagt och gjort med fastighetens hyresgäster fram till idag?
 • Känner ni till andra vakanser som vi har att konkurrera med?

MAINTAIN

Maintain

I MAINTAIN-paketet ingår att vi regelbundet åker och tittat till vakanta lokaler, så att lokalen fortfarande ger samma intryck och förutsättningar på att när som helst bli visade och uthyrda. Vi kan även bistå vid visningar.

ATT TÄNKA PÅ:

 • Hur kommer vi in i lokalen?
 • Har den larm?
 • Finns det någon fastighetsskötare kopplad till fastigheten?
 • Vem tar över diskussionen med intressenten för att teckna nytt hyresavtal?