070-730 45 95 info@lokalstyling.se

Det tar sju sekunder för en människa att fastställa sitt första egna intryck och omdöme om t ex en lokal.
Vi jobbar med just dessa 7 sekunder i en strukturerad praktisk och digital process åt våra uppdragsgivare, för att få lokaler uthyrda.Vi har kapacitet att hjälpa dig snabbt, oavsett om du är lokalmäklare eller fastighetsägare. Vi kan genomföra upp till ca 4 projekt per vecka och vår kapacitet utökas kontinuerligt. Vi har en bred och lång erfarenhet inom alla tänkbara projekt och arbetsmoment, vilket skapar en trygghet för dig som kund.
Vi hjälper dig att anpassa lokalen för rätt målgrupp och deras behov. Vår uppgift är att hitta det unika med just din lokal och lyfta fram den på bästa sätt, så att den verkligen sticker ut i mängden.
Det handlar om att påvisa möjligheter och skapa en inspirerande miljö som presenterar ytor och funktion. Genom att göra en styling så kan hyran på din lokal höjas rejält d v s betalar sig självt.
Några av landets ledande uthyrare fastslår att fler ju fler intressenter som kommer till visningar leder till rätt hyresgäst och hyra – som leder till högre fastighetsvärden. De säger även att stylade lokaler hyrs ut betydligt snabbare.

Läs mer här >>>